Printed works & archives

Back to Rustan's CD

(Use ctrl + mousewheel to zoom. Right-click and select 'Save image as...' to download image.)


1875 Stenåldern på Hisingen


1879 Runinskrifter vid Göteborg


1882 Saml till Gbgs historia


1882 Saml till Gbgs historia


1883 Ragnhildsholmen


1884 Runstenen från Nya Älvsborg


1885 Visingsö


1886 Gbg vid början av 1700-talet


1887 Göteborg & ofreden


1889 Expeditionen till Arkhangelsk


1890-93 Christine kyrkas böcker


1893 Augustinerklostret


1894 Wilhelm Kruse


1896 Göteborgs vapen


1896 Göteborgs äldre teatrar


1897 en svensk brakteatstämpel


1904 till Slöjdföreningen


1912 Bohusläns historia del 1


1914 Dynge ruin


1914 Musikens historia


1915 Bohusläns historia del 2


Wilhelm Berg exlibris


Back to Rustan's CD