Sara Lundberg Johan Johansson
Christina Holmén Carl Berg
Adolf Gumaelius
Sofia Ekman
Lars Berg
mother
Emy Gumaelius
mother
Wilhelm Berg

Show ancestor and decendant trees for the current individual
Gender: m
Family name: Berg
Used name: Ragnar
All names: Carl Gustaf Ragnar

Born: 1873-09-01 in Göteborg
Deceased: ? inSource: ?
Verified: yes
Flyttade efter studier vid Chalmers som nyutexaminerad kemiingenjör till Tyskland 1896. Han blev en mycket framstående näringsfysiolog och arbetade i över 40 år med vetenskaplig forskning i tyska kostlaboratorier och introducerade begreppet syra/bas-balansen för att beskriva kroppens mineralämnesomsättning. Han publicerade ett stort antal böcker och artiklar inom området. I Sverige blev han känd som en ivrig opinionsbildare inom den vegetariska rörelsen. Han lyckades, tillsammans med sin hustru, fly till Sverige sedan hans laboratorium, privata hem och vetenskapliga samlingar utplånats då Dresden bombades i februari 1945. Han var därefter bosatt i Stockholm. Ragnar Bergs liv och verk blev år 2001 föremål för en doktorsavhandling vid Dresdens tekniska universitet. Ragnar Berg var gift med Ella Buscher (1876-1954) och hade sönerna Gunnar Berg (1907-1974), läkare och professor vid Forschungszentrum Borstel nära Hamburg samt Alf Berg (1912-1994), major i tyska armén.
Gunnar Berg Alf Berg